w Wat voor mensen zitten er op Twitter? - Social Media Services

Wat voor mensen zitten er op Twitter?

Wat voor mensen zitten er op Twitter?

Recentelijk zijn er een aantal interessante onderzoeken gedaan naar de mensen achter Twitter. Twitter wordt nog vaak in een hoekje geduwd van een selecte doelgroep. Maar is dit ook daadwerkelijk zo? Wat voor mensen maken nu werkelijk gebruik van Twitter? Met de onderzoeken van Ad-Ology, The Pew Center en Twirus krijgen we antwoord op die vraag. Zo zijn Twitter gebruikers vaker vrouw dan man, hebben een hoge opleiding genoten, en zijn begaan met hun medemens.

Demografische data

Leeftijd

In het onderzoek “Twitter Users in the United States” bestudeert Ad-Ology de demografische en psychosociale eigenschappen van Twitter gebruikers, om zo inzicht te krijgen in de ‘hearts and minds’ van de tweople. Hiervoor ondervroegen zij een groep van N=2100 respondenten. Daaruit blijkt dat de grootste concentratie gebruikers tussen de 25 en 44 jaar oud is (28,4% – 26%). Wat interessant is, is dat de penetratiegraad onder 18-24 jarigen lager ligt, namelijk 17,8%. Het zal geen verassing zijn dat na de 55 de penetratiegraad snel daalt.

Het onderzoek van The Pew Center (N=2257) is tevens verricht in Amerika. In een landelijk telefonisch onderzoek vroegen zij Amerikanen naar hun Twittergebruik. Hierdoor kwam naar voren dat 8 procent van de online Amerikaanse volwassenen gebruik maakt van Twitter. Daarnaast behoren jong volwassenen (18 tot 29 jaar) en stedelingen tot de groepen met de hoogste concentratie Twitteraars. Volgens onderzoek naar Nederlandse twitteraars, uitgevoerd door Twirus, telt Nederland 313.852 actieve Twitter gebruikers. Om de vergelijking met Amerika te schetsen, dit is zo’n 2-3 procent van de online Nederlandse bevolking (gebaseerd op deze cijfers). De adoptiegraad ligt in Amerika dus een stuk hoger dan in Nederland. Daarnaast is drie kwart van de Nederlandse twitteraar onder de 30 jaar oud. De gemiddelde leeftijd is 26 jaar.

Etniciteit

Wat betreft etniciteit spreken beide onderzoeken elkaar tegen. Uit het onderzoek van Ad-Ology komt dat tweople overwegend blank zijn (73,6%). The Pew Center concludeert juist dat minderheden “13% black and 18% hispanic” onder de groepen met de hoogste Twitter concentratie behoren. Het is vrij aannemelijk dat dit komt door het verschil in methodologie.

Opleiding

Zoals in deze tabel is te zien is het Twitter publiek over het algemeen hoog opgeleid. 30,3 procent heeft enige jaren HBO onderwijs gevolgd, 25,4 procent heeft een Bachelor’s Degree (2 jaar WO of bachelor HBO voltooid) en 18,3 procent heeft een master of PhD graad. The Pew Center komt tot vergelijkbare conclusies. Zij concludeert dat 9 procent van de hoger opgeleide (enige jaren HBO onderwijs of hoger) Amerikanen gebruik maakt van Twitter. Daarmee is het de groep met de hoogste concentratie Twitter gebruikers.

Geslacht

Daarnaast blijkt uit cijfers van Ad-Ology dat een meerderheid van de tweople van het vrouwelijk geslacht te zijn. Maarliefst 55,8 procent. Hiermee weerspiegelt Twitter het algemene patroon van sociale netwerken waar over het algemeen meer vrouwen dan mannen participeren (geldt o.a. voor Facebook, MySpace, en Flickr. Zie hierrr en hier).

Uit onderzoek van Klout en PeopleBrowsr blijkt bovendien dat vrouwelijke Twittergebruikers significant meer invloed hebben. Cijfers van The Pew Center bevestigen die van Ad-Ology. Zij concludeert dat 7 procent van de mannen, tegenover 10 procent van de vrouwen gebruik maakt van Twitter. Opvallend is dat onder de Nederlandse twitteraars de vrouwen juist significant ondervertegenwoordigd zijn, aldus Twirus. In dat onderzoek is 57 procent van de Nederlandse twitteraars van het mannelijke geslacht, en 43 procent is vrouw.

Psychosociale data

Naast demografische gegevens onderzocht Ad-Ology ook enkele psychosociale kenmerken. Zo maakt 57,7% van de Twitteraars meer dan 3 uur per dag gebruik van internet voor persoonlijke doeleinden. Daarmee vallen ze in de categorie ‘heavy users’. Daarbij blijkt, enigszins verrassend, dat een deel van de Twitter gebruikers nog loyaal is aan traditionele media. Naast Twitter maken zij veel gebruik van televisie, kranten en/of radio. Uit cijfers van The Pew Center blijkt verder dat een kwart van de Twitteraars meerdere keren per dag gebruik maken van Twitter.

The Pew Center heeft ook het Twitter gedrag onderzocht. Daaruit kwamen de volgende feiten naar voren. Ruim 70 procent plaatst updates over hun persoonlijke leven, activiteiten en interesses. Ruim 60 procent Twittert werk-gerelateerd. Meer dan de helft gebruikt Twitter om links naar nieuwsberichten te delen. 53 procent van de gebruikers geeft aan berichten van anderen te retweeten. Daarnaast deelt 40 procent foto’s via Twitter, en 28 procent geeft aan video’s te delen. Bijna een kwart van de gebruikers deelt locatiegegevens.

Uit cijfers van Twirus blijkt dat de gemiddelde Nederlandse twitteraar 30 volgers heeft. Het gros van de gebruikers heeft tussen de 10 en 100 volgers. Het aantal twitteraars dat meer dan 1000 volgers heeft is slechts 1,45 procent, wat neerkomt op ongeveer 4.500 tweeps. Verder blijkt dat de jongere leeftijdsgroepen gemiddeld meer volgers hebben dan de oudere gebruikers. Ook plaatsen zij veel meer tweets. Twitter gebruikers blijken begaan met hun medemens. Meer dan 60 procent van de gebruikers volgt een goed doel op Twitter of Facebook. Meer dan de helft geeft aan dat, in geval van gelijke prijs en kwaliteit, het steunen van een goed doel de doorslag geeft bij de aankoopbeslissing.

Bekijk hieronder de rapporten

Het rapport van Ad-Ology is niet als PDF beschikbaar. Enkele onderzoeksresultaten zijn hier te bekijken.

Bron


One Response to Wat voor mensen zitten er op Twitter?

Laat een reactie achter

Je e-mail adres zal niet worden vrijgegeven. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>